Asuntopalvelu LKV

Osta­mas­saMyy­mäs­sä

Uusia tal­lio­sak­kei­ta saa­ta­vil­la! Sovel­tuu hyvin moniin eri tar­koi­tuk­siin mm. varas­toin­tiin, har­ras­tuk­siin tai toi­mi­ti­loik­si. 24 m² (4kpl) ja 47 m² (13kpl), erin­omai­sel­la sijain­nil­la hyvien kul­ku­yh­teyk­sien var­rel­la Salon Alhaisissa. 

Olet sit­ten raken­nusa­lan yrit­tä­jä, verk­ko­kaup­pias tai per­heen har­ras­tuk­sis­ta vas­taa­va yksi­tyis­hen­ki­lö, niin täs­sä sopi­vat tilat juu­ri sinul­le. Tääl­lä säi­ly­tät ja huol­lat käte­väs­ti myös esi­mer­kik­si venet­tä tai asuntoautoa.

Osak­keen varus­tuk­se­na mm. kor­kea nos­to-ovi (3.5m x 4.0m) eril­li­sel­lä käyn­tio­vel­la, ilma­läm­pö­pump­pu, öljyn- ja hie­ka­ne­ro­tus­kai­vo, vesi­tii­vis epok­si­pin­noi­tet­tu lat­tia, vesi­pis­te, led-valais­tus, valo­vir­ta­pis­to­ke ja voi­ma­vir­ta­pis­to­ke (16A). Asfal­toi­dul­la pihal­la on myös oma auto­paik­ka. Edul­li­nen hoi­to­vas­ti­ke, yhtiöl­lä oma tont­ti. Alus­ta­va val­mis­tu­mi­sai­ka­tau­lu on jou­lu­kuu (2021) tai tam­mi­kuu (2022). Varaat­han oma­si ajois­sa. Mikä­li kiin­nos­tuit, lisä­tie­dot Ryy­nä­nen 050 436 3719 tai antti@salonasuntopalvelu.fi.

Miksi Valitsisit Meidät?

Asun­to­pal­ve­lu LKV on SE yksi­tyi­nen ja edul­li­nen väli­tys­toi­mis­to, joka on toi­mi­nut jo vuo­des­ta 2012 läh­tien ja mah­dol­lis­ta­nut mon­ta onnis­tu­nut­ta asun­to­kaup­paa. Olem­me yrit­tä­jiä, joten meil­le on tär­kein­tä tyy­ty­väi­nen asun­non osta­ja sekä myy­jä. Mei­dän kun­nia-asia­nam­me on pal­vel­la kaik­kia asun­to­kau­pan osa­puo­lia hyvin ja tehok­kaas­ti. Haluam­me teh­dä asu­mi­sen unel­mis­ta totta.

Toi­mim­me Var­si­nais-Suo­mes­sa, jos­sa alue­tun­te­muk­sem­me on erit­täin vah­vaa. Osaa­mi­sa­lu­ee­seem­me kuu­lu­vat asun­not, loma­kiin­teis­töt sekä muut eri­kois­koh­teet ran­ta-alueil­la ja saaristomaisemissa.

Oletko ostamassa tai vuokraamassa?

Kohteet

Tutus­tu kohteisiin

Oletko myymässä?

Ilmainen arviokäynti

Tilaa ilmai­nen arviokäynti

Ajankohtaista

Lue blo­giam­me

Salon edullisin välityspalkkio

Ei kuluja, ellei kauppaa

Ilmainen arvio

Löydät meidät

Yhteydenottolomake

Täytä oheinen lomake ottaksesi yhteyttä, niin voimme palvella Sinua parhaalla mahdollisella tavalla:

  Antti

  antti@salonasuntopalvelu.fi
  Puh. 050 4363 719

  Teppo

  teppo@salonasuntopalvelu.fi
  Puh. 041 455 3152